Introductie-gesprek

 

LEDENSTOP.
Vanwege de grote toeloop en interesse, is het momenteel helaas niet mogelijk om een introductieafspraak te maken.

Zodra dit weer mogelijk is, volgt hier de informatie hoe je een afspraak kan maken.

Namens het bestuur van SV de Vrijheid

 

Lid worden van SV de Vrijheid

Om lid te kunnen worden van onze vereniging zal iedereen een aantal stappen moeten doorlopen. Deze stappen kan je hieronder lezen.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wij gaan er vanuit dat je beschikt over een onberispelijk gedrag en dus geen strafblad hebt. De minimum leeftijd is 18 jaar.

Om dit te toetsen krijgt je van ons met het inschrijfformulier een aanvraagformulier voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).
LET OP: Ga niet op voorhand al een VOG aanvragen! Tijdens de introductie hoor je meer hierover. Het formulier vullen wij samen in en kan daarna worden afgegeven bij de gemeente of het stadskantoor voor verdere afhandeling. Als je het formulier hebt teruggekregen, kom je weer langs en ronden we de inschrijving af. 

Informatie over het VOG punt 85 Lidmaatschap schietvereniging:
Bij de schietvereniging kan men gebruik maken van wapens en munitie. Het toegang hebben tot wapens en munitie kan een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van de samenleving. Het oneigenlijke gebruik van wapens en munitie kan ernstige geweldsmisdrijven, chantage en andere ernstige verstoringen van de rechtsorde tot gevolg hebben. Daarom worden aanvragen streng beoordeeld. Bij de toets aan dit screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn van acht jaren.
Een lid van een schietvereniging heeft een bijzondere positie ten opzichte van zijn/haar medeburgers, aangezien die geen wapens of munitie ter beschikking hebben. Door oneigenlijk gebruik te maken van wapens en munitie kan misbruik worden gemaakt van deze bijzondere positie. Hierom wordt strikte naleving van de (wapen)wettelijke voorschriften verlangd.

 

Aspirantencursus

Als je besluit om lid te worden en alle papieren zijn ingevuld, maken we een afspraak voor de aspirantencursus. Deze cursus bevat een aantal onderdelen.

 • Veiligheidles (1 avond)
 • Schietlessen (8 avonden)
 • Theorieavonden (minimaal 2 avonden)
 • Wapenonderhoud (1 avond)

 

Schietlessen

De schietlessen bestaan uit een drietal onderdelen. De zogeheten KNSA disciplines. Hiermee maak je kennis met diverse klein kaliber vuurwapens, geweer, revolver en pistool. (KKG, KKR en KKP)

 • Les 1 + 2 KLEIN KALIBER GEWEER (KKG cal.22)
 • Les 3 + 4 KLEIN KALIBER REVOLVER (KKR cal.22)
 • Les 5 + 6 KLEIN KALIBER PISTOOL (KKP cal.22)
 • Les 7 + 8 Een van de bovenstaande disciplines afhankelijk van de bevindingen van de instructeur in overleg

 

Veiligheid

Uiteraard worden tijdens de introductiecursus de veiligheidsaspecten van de schietsport besproken. Jouw veiligheid, maar ook die van anderen, staan hoog in het vaandel en gaan boven alles.

 

Eigen wapen

Indien je over een eigen wapen wilt beschikken, zal je eerst anderhalf jaar lid moeten zijn van onze vereniging. Dit is inclusief het half jaar aspirant lidmaatschap. Bovendien moet je regelmatig komen schieten voor het maken van voldoende schietbeurten.

Het bestuur zal overigens eerst beoordelen of je over voldoende schietvaardigheid en veiligheid beschikt voordat je een eigen wapenverlof mag aanvragen. Het aanvragen van een wapenverlof is weer een aparte procedure en wordt grotendeels afgehandeld door justitie.

  

Alles nog even op een rijtje...

Zo veel informatie zal je misschien een beetje doen duizelen. Maar het zijn stuk voor stuk allemaal nuttige stappen voor het veilig leren omgaan met vuurwapens. Onze instructeurs zijn allemaal officieel gecertificeerd. Ze zullen je helpen en er voor zorgdragen dat je veel plezier zult beleven aan deze mooie en vooral leuke sport.

Voor alle duidelijkheid alles nog even op een rijtje...

 • Introductiegesprek, eventueel gevolgd door het intakegesprek.
 • Invullen inschrijfformulier en de verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Opsturen VOG
 • Na ontvangst VOG. Terugkomen met VOG, 3 pasfoto's en een geldig legitimatiebewijs
 • Oproep voor 1e avond veiligheidles
 • Uitreiking van het schietboekje
 • Afspraak voor 8 schietlessen
 • Hierna nog 6 tot 8 schietbeurten met Klein Kaliber
 • Daarna minimaal 2 theorie-avonden
 • Plus 1 theorie-avond wapenonderhoud


 

Kosten Lidmaatschap

  Hoofdlid Gezinslid Seniorlid (65+) Secundair lid
Eenmalige kosten € 153,- €  153,- € 130,- € 153,-
Contributie vereniging / kwartaal €   61,- €    41,- €   41,- €    47,-
Totaal inschrijving + 1e kwartaal € 214,- € 194,- € 171,- € 200,-

 Voor het innen van de kwartaalcontributie maken wij gebruik van een automatische incasso.


Opzeggen

Opzeggen kan op de schietvereniging door het invullen en ondertekenen van een opzegformulier.
Ook is het mogelijk om schriftelijk op te zeggen door een aangetekende brief te sturen aan onderstaand adres.

Secretariaat SV de Vrijheid
Oppershof 21
5221 BW Bokhoven

 

Vermeld in deze brief:
Naam, Adres, Woonplaats, KNSA-nummer en onderteken deze brief.

Zonder opzegging zal het lidmaatschap automatisch worden verlengd met een periode van 1 jaar.
Dit is conform de wet van Dam.

Opzeggen per email is ook mogelijk, klik op onderstaande link en vul alle gegevens in.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AVG

In onderstaand document kan je alles lezen over de “Privacy & Gegevensbescherming binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”